Electrical Engineering,Computer Science &Telecommunication Technology
Kejun Sou
Kee Lee
Fang Yang

Biotechnology,Pharmaceutical & Chemistry
Mingjian Wen
Dong Chen
Xiusheng FangLitigation & Arbitration,Corporation
Jia Lee
Quan Gang
Zhijun Zhou
Rm1907, Unit 2,Building NO.3,NO.1, BeiQing,ChangPing,Beijing 102206,P.R.China
Tel:86-10-62119266    Fax:86-10-62110146
E-mail: mail@justalen.com          京ICP备09085994号-2
Copyright © Beijing Justalen Intellectual Property Law Firm